MEMBERS

Judith Allen-Efstathiou, Inger Carlsson, Eva Cheiladaki, Theodora Chorafas, Corinna Coutouzi, Maria Grigoriou, Despina Pantazopoulou and Yiannis Papadopoulos.